یک دنیایی که در زیبایی شکننده اش مفهوم انسان بودن را نشان می دهد للا اسکات مک نیل

از روف توپ فیلمز.

بسیار زیبا و مبتکرانه یک جو متراکم خلق می کند و این مثال کامل قدرت فانتزی است که در یک فیلم انیمیشن باید وجود داشته باشد. آندریا فرانکو

نیسیمازین

زبان تصویری آن به قدری مسحور کننده ست که مفهوم زمان و مکان را از یاد ما می برد. ساتویکمیند

کاربر یوتوب
Tolkresurs ترجمه از تولک رسورش:

پنج کرون نه دقیقه بازی با سایه ها 2$

2$ الان ببینید ! paymentoptionsورود به سیستم
Cannes 2009 awards